Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. Falingen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Falingen.com voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van Falingen.com.

Het gebruik van het openbare gedeelte van Falingen.com voor eigen doeleinden is kosteloos. Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiëren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op Falingen.com is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Falingen.com niet toegestaan.