Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. Faillissementen.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Faillissementen.be voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudend met informatie verstrekt door middel van Falingen.com.

Het gebruik van het openbare gedeelte van Faillissementen.be voor eigen doeleinden is kosteloos. Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiëren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op Faillissementen.be is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Faillissementen.be niet toegestaan.